رابطه چاقی و ابتلا به بیماری دیابت: عدم تحرک و چاقی ع