برچسب: کربن

خانه / کربن
پانسمان کربن
نوشته

پانسمان کربن

پانسمان کربن پانسمان کربن یا پانسمان ذغال فعال، از یک شبکه فیبرهای کربنی تحت شرایط استریل ساخته شده است که میکرو ارگانیسم های بیماری زا و مولکول های بو را به دام انداخته و به این طریق به بهبود زخم کمک می کند. برخی از این پانسمان ها دارای یک لایه ویسکوزی هستند که به...