برچسب: زخم سوختگی

خانه / زخم سوختگی
زخم سوختگی
نوشته

زخم سوختگی

انواع زخم سوختگی زخم سوختگی یک اورژانس پزشکی محسوب می شود که مدیریت آن نیازمند چندین اقدام است. باز بودن راه هوایی، تنفس، گردش خون مناسب و جایگزینی مایعات از جمله اقدامات پس از سوختگی می باشد. از عواملی که باعث ایجاد سوختگی می شوند میتوان شعله، مایعات داغ، مواد شیمیایی مانند اسید، الکتریسیته و...