برچسب: دیابت و عمل بینی

خانه / دیابت و عمل بینی
نوشته

جراحی بینی و دیابت

دیابت و جراحی زیبایی بینی اقدامات قبل از جراحی بینی در افراد دیابتی حتماً در جلسه مشاوره جراحی بینی نوع دیابت خود را مطرح کنید که مبتلا به دیابت نوع اول هستید یا دیابت شما از نوع دوم است. به طور کامل تمام نکات مراقبتی که باید رعایت کنید را از پزشکتان بپرسید و هیچ...