برچسب: دیابت و درد عضلات

خانه / دیابت و درد عضلات
درد عضلانی
نوشته

درد عضلات و دیابت

آیا دیابت باعث عضلات می شود؟ گرفتگی عضلانی هنگامی اتفاق می افتد که یک عضله اسکلتی به طور غیر ارادی منقبض شود که درد آن می تواند خفیف تا بسیار دردناک باشد. گرفتگی های عضلانی معمولا در قسمت انتهایی بدن رایج  هستند و معمولاً در پاها و هر دو قسمت جلو و پشت ران ها...