وبلاگ استاندارد

خانه / وبلاگ استاندارد
دیابت و مدرسه

دیابت و مدرسه

دیابت و مدرسه اکثر مدارس برای کمک به دانش آموزان دارای دیابت خود آماده به هر گونه کمکی هستند. اما والدین نیز باید به این فرآیند کمک کنند و در آن سهیم باشند. این به معنای ملاقات با کارکنان مدرسه، دادن اطلاعات مورد نیاز به آن ها و اطمینان از این است که فرزند شما می داند چگونه می تواند دیابت را در خارج از منزل مدیریت کند. پزشک دیابت فرزند شما می تواند کمک کند ، هم چنین مدیران و پرستاران مدارس اغلب تجربه کمک به بچه های دارای دیابت را دارند تا بتوانند با آرامش و اطمینان و موفقیت...

ادامه مطلب