دسته: سلامت کودکان

خانه / سلامت کودکان
دیابت و مدرسه
نوشته

دیابت و مدرسه

دیابت و مدرسه اکثر مدارس برای کمک به دانش آموزان دارای دیابت خود آماده به هر گونه کمکی هستند. اما والدین نیز باید به این فرآیند کمک کنند و در آن سهیم باشند. این به معنای ملاقات با کارکنان مدرسه، دادن اطلاعات مورد نیاز به آن ها و اطمینان از این است که فرزند شما می...