انواع زخم

انواع زخم

انواع زخم

زخم :

هرگونه گسستگی درانسجام لایه های پوست ( اپیدرم، درم و زیر جلد) یا بافت های زیر پوستی با یا بدون ایجاد شکاف به داخل بدن را زخم می گویند که ممکن است با عمق و اندازه های مختلف در هر نقطه از بدن توسط عوامل فیزیکی (برش جراحی، ضربه، فشار، اصابت گلوله) و یا عوامل شیمیایی ( سوختگی با اسید) ایجاد شود.

دسته بندی انواع زخم از نظر انسجام لایه های پوست:

انواع زخم های بسته (Closed wounds):

هیچ گونه گسستگی در لایه های پوست مشاهده نمی شود:

  • کوفتگی (Contusions): بدون گسستگی در پوست ولی آسیب به بافت های زیرین از قبیل عروق خونی و اِدم مشهود است.
  • کبودی (Ecchymosis): تغییر رنگ پوست به علت نشت خون از رگ های خونی به بافت های سطحی تر می باشد.
  • خون مردگی (Haematoma): تجمع موضعی خون در بافتها، یک ارگان یا یک حفره از بدن می باشد.

زخم های باز (Open wounds):

گسستگی  در لایه های پوست یا لایه های مخاطی   :

  • خراشیدگی (Abrasion): زخم سطحی که به دلیل خراش یا کشیده شدن پوست، بر روی سطح محکم و خشن ثابتی ایجاد می شود.
  • بریدگی (Incision): زخم با لبه های صاف بریده شده ای که با وسیله ای تیز و برنده ایجاد شده باشد.
  • پارگی (Laceration): زخم با لبه های نامنظم، دندانه دار پاره شده ای که با آسیب به بافت های اطراف همراه است.
  • سوراخ شدگی (Puncture wound): دهانه کوچکی که توسط شی برنده ای به صورت متمرکز در یک نقطه تا بافت های زیرین راه می یابد.
  • زخم نافذ (Penetrating): زخمی است که با عبور جسمی از لایه های چوست و مخاط به بافت ها و ارگان های داخلی تر ایجاد می شود.
  • زخم پرفوره (Perforating wound): زمانی ایجاد می شود که یک شی یا جسم داخل زخم شود.

دسته بندی انواع زخم از نظر رنگ بستر  :

زخم سیاه رنگ (Black Necrotic) :

زخم با بافت اشکارسیاه یا نکروتیک فاقد ترشح یا دارای اگزودا بسیارناچیز می باشد. از طرفی بافت نکروز، بافت مرده ای است که محل مناسبی جهت رشد انواع میکروارگانیسم ها می باشد.

زخم  زرد رنگ (Yellow Slough):

بافت نکروز زردرنگ از تجمع سلولهای مرده، ترشحات واگزودا زخم و بافت فیبرین به رنگ زرد روشن یا خاکستری است و نباید با عفونت اشتباه شود.این بافت نیز مزاحم فرآیند التیام زخم می باشد و بایستی ازسطح زخم توسط دبریدمان برداشته شود.

همچنین بخوانید: زخم زرد

زخم قرمزرنگ (Red Granulation):

این نوع زخم بافت گرانوله قرمزرنگ وخونریزی دهنده دارد وبه دلیل وجود مویرگهای نازک وشکننده این بافت با کوچکترین ضربه دچار آسیب و خونریزی می گردد وهمچنین میزان ترشحات آن بسیار زیاد می باشد.

زخم صورتی رنگ (Pink Epithelialization):

این زخم آخرین مرحله از بهبود زخم می باشد که بافت پوششی نازک و صورتی رنگی بر روی بافت گرانوله قرمز تشکیل می شود. این نوع بافت بسیار حساس بوده و به آسانی دچار آسیب می شود.

دسته بندی زخم  از نظر طول مدت زمان ابتلا :

زخم حاد

زخم حاد زمانی اتفاق می افتد که یکپارچگی لایه های پوست در اثرعوامل خارجی مانند:

ضربه یا تروما، جراحی، گرما، الکتریسیته، مواد شیمیایی، سائیدگی و… زخم جراحی، سائیدگی ناشی از تصادفات، سوختگی وزخم محل دهنده پیوند پوست از جمله این زخم ها می باشد.

زخم مزمن یا غیر قابل التیام

در واقع همان زخم حاد است. با این تفاوت که روند بهبود زخم آن بدلیل عواملی مانند عدم خون رسانی مناسب به بافت آسیب دیده، فشار موضعی، دیابت به تعویق افتاده یا متوقف گردیده است (طول مدت بیش از شش هفته). مانند زخم فشاری( زخم بستر)، زخم های عروقی پا و زخم پای دیابتی

دسته بندی انواع زخم از نظر درجه آلودگی به باکتری ها:

تفاوت زخم ها دراین دسته بندی در تعداد باکتری های موجود در زخم  و نحوه تعامل آنها با سیستم ایمنی و دفاع بدن بیمار می باشد.

(Clean wound) زخم تمیز : بدون هیچ نشانه ای از وجود میکروارگانیسم ها .

(Contaminated wound) زخم آلوده : دراین حالت باکتری درسطح زخم وجود دارد وخطر تهاجم میکروارگانیسم های پاتوژن و بیماری زا نیز بالاست.تمام انواع زخم با باکتری ها آلوده می باشند در واقع هیچ زخمی استریل نیست.

(Colonized wound) زخم کلونیزه : دراین حالت تعداد میکروارگانیسم های بیماری زا افزایش می یابد ولی به دلیل مقاومت مناسب سیستم ایمنی بیماردرمقابل فعالیت باکتری ها علایم کلاسیک عفونت وجود ندارد.

زخم عفونی (Infected wound: باکتری ها به زخم حمله کرده وعلایم بالینی عفونت: قرمزی، گرما، افزایش درد و اگزودای زخم مشهود است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.