برچسب: پا

خانه / پا
پای بی قرار و دیابت
نوشته

پای بی قرار و دیابت

ارتباط سندرم پای بی قرار و دیابت سندرم پای بی قرار نوعی اختلال حسی- حرکتی است که با یک احساس ناخوشایند همراه با کرختی آزار دهنده که بیشتر در اندام تحتانی و فقط در هنگام استراحت (شب ها) رخ می دهد و با حرکت و تکان دادن پاها از بین می رود. مطالعات نشان دادند...