برچسب: هموکروماتوز

خانه / هموکروماتوز
هموکروماتوز و دیابت
نوشته

هموکروماتوز و دیابت

هموکروماتوز و دیابت هموکروماتوز یعنی وقتی آهن زیادی در خون وجود دارد و این می‌تواند منجر به دیابت شود. این نوع دیابت دیابت نوع 2 است و مانند دیابت نوع 1 است. دیابت ثانویه زمانی اتفاق می‌افتد که دیابت به دلیل بیماری دیگری اتفاق بیفتد، مانند هموکروماتوز. شما ممکن است همچنین هموکروماتوز را “دیابت برنزی”...