برچسب: فشار سنج

خانه / فشار سنج
فشارخون ثانویه
نوشته

فشارخون ثانویه

فشارخون ثانویه فشارخون بالا ثانویه فشار خون بالایی است که در اثر بیماری دیگری ایجاد می شود. این بیماری می تواند ناشی از شرایطی باشد که بر کلیه ها، شریان ها، قلب یا سیستم غدد درون ریز تأثیر می گذارد. فشار خون ثانویه می تواند در دوران بارداری نیز رخ دهد. فشار خون ثانویه با...