برچسب: عفونت زخم

خانه / عفونت زخم
عفونت زخم جراحی
نوشته

عفونت زخم جراحی

عفونت زخم پس از جراحی زخم جراحی زخم جراحی یکی از رایج ترین زخم ها محسوب می شود، زخم های جراحی، زخم هایی هستند که در پی برش پوست و بافت ها، در طی عمل جراحی به وجود می آیند. این زخم ها متفاوت هستند که معمولا بیشتر آن ها پس از اتمام جراحی با...