برچسب: عفونت ادراری

خانه / عفونت ادراری
دیابت و عفونت مجاری ادراری
نوشته

دیابت و عفونت مجاری ادراری

دیابت و عفونت مجاری ادراری از معضلاتی که  بیماران دیابتی با آن مواجه هستند عفونت مجاری ادراری می باشد و احتمال دارد این عفونت موجب آسیب رساندن به کلیه ها شود. بیماری عصب(نوروپاتی) مثانه که در اثر دیابت ایجاد می شود،میتواند بیماران دیابتی را بیشتر مستعد عفونت مجاری ادراری کند. عفونت مجاری ادراری در افراد...