برچسب: زخم قطع عضو

خانه / زخم قطع عضو
آمپوتاسیون
نوشته

مراقبت از زخم آمپوتاسیون

مراقبت از زخم بعد از آمپوتاسیون آمپوتاسیون به معنای قطع عضو است و امروز به مراقبت های از زخم و جای جراحی بعد از قطع عضو خواهیم پرداخت. بسته به علت قطع عضو و وضعیت اندام در زمان جراحی، بسته شدن قطعی زخم ممکن است بلافاصله صورت نگیرد یا به تاخیر بیفتد. مراقبت از زخم...