برچسب: زخم سالک

خانه / زخم سالک
سالک
نوشته

زخم سالک

بیماری سالک چیست؟ بیماری سالک یا لیشمانیوز پوستی از مهمترین بیماری های پوستی مشترک یا قابل انتقال از حیوان به انسان است که بر اثر گزش جنس ماده نوعی پشه خاکی به انسان منتقل می‌ شود. زخم سالک مسری نیست و از فردی به فرد دیگر منتقل نمی شود. مهم ترین راه انتقال آن فقط...