برچسب: زایمان

خانه / زایمان
نوشته

دیابت بارداری بعد از زایمان

دیابت بارداری بعد از زایمان دیابت بارداری بعد زایمان درست بعد از تولد نوزاد بررسی می شود، به این منظور مقدار قند خون چک می شود. اغلب خانم ها مدت کوتاهی بعد زایمان قند خون نرمالی خواهند داشت. برای کنترل مجدد دیابت بارداری بعد زایمان درست شش هفته بعد از زایمان آزمایش خون انجام می شود تا مشخص...