برچسب: دوز مکمل

خانه / دوز مکمل
دوز مکمل انسولین
نوشته

دوز مکمل انسولین

دوز اصلاح شده یا مکمل انسولین آیا می دانید در زمان افزایش سطح قند خون خودتان یا فرزندتان چگونه باید آن را اصلاح کنید؟ محاسبه دوز انسولین ممکن است دشوار باشد و مهارتی است که باید برای بهبود کنترل قند خون و A1C یاد گرفته شود. آیا پزشک شما دوز تصحیح یا “فاکتور اصلاح” به...