برچسب: ادم

خانه / ادم
لنف ادم
نوشته

لنف ادم

درمان لنف ادم لنف ادم لنف ادم تورمی است که توسط مجموعه‌ای از مایعات لنفاوی زیاد ایجاد می‌شود. معمولاً در بازوها و پاها اتفاق می افتد، اما می‌تواند در سایر قسمت های بدن نیز اتفاق بیفتد. این تورم ممکن است باعث درد شود و حرکت منطقه آسیب دیده را محدود کند. لنف چیست؟ لنف یک مایع غنی از پروتئین است که در بدن شما در رگ های لنفاوی حرکت می‌کند. این کار عواملی مانند باکتری‌ها، ویروس‌ها و مواد...