برچسب: آتورواستاتین

خانه / آتورواستاتین
آتورواستاتین و موارد مصرف
نوشته

آتورواستاتین و موارد مصرف

آتورواستاتین ‎آتورواستاتین دارویی از دسته ی استاتین ها می باشد که کلسترول خون را با مهار کردن آنزیم های سازنده ی کلسترول کاهش می دهد. کاهش کلسترول ، ریسک بیماری های قلبی و عروقی را کاهش می دهد. ‎آتورواستاتین همچنین در افرادی که مستعد بیماری های قلب و عروق هستند(حتی با وجود کلسترول نرمال خون...