دسته بندی پروفایل: زخم

خانه / زخم
آقای محمد ذوالفقاری
پروفایل ها

آقای محمد ذوالفقاری

◄ مدرس دوره های مراقبت از زخم و استومی
◄ کارشناس مراقبت از زخم و استومی و بی اختیاری
◄ کارشناس پرستاری
◄دارای تاییدیه از سازمان نظام پرستاری ایران