خانم دکتر لیلا فرنیا

متخصص داخلی

متخصص بیماری های داخلی

حوزه تخصصی: بیماری های داخلی، غدد، گوارش، کنترل بیماری های دیابت، تیروئید و فشارخون

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی ایران