خانم دکتر لیلا فرنیا

متخصص داخلی-دیابت

متخصص بیماری های داخلی

◄متخصص بیماری های داخلی، غدد، گوارش، کنترل بیماری های دیابت، تیروئید و فشارخون

◄فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران