آقای محمد ذوالفقاری

کارشناس دپارتمان زخم

کارشناس دپارتمان زخم دیابتی کلینیک دیابت ارمغان

◄ مدرس دوره های مراقبت از زخم و استومی

◄  کارشناس پرستاری

◄  کارشناس مراقبت از زخم و استومی و بی اختیاری

◄  دارای مدرک دوره زخم و استومی و بی اختیاری

◄دارای تاییدیه از سازمان نظام پرستاری ایران