تیم درمانی مرکز دیابت کرج

دکتر فرزام اسدی راد

دکتر فرزام اسدی راد

پزشک متخصص دیابت، دکتر فرزام اسدی راد فارغ التحصیل پزشکی و دوره دیده از پژوهشگاه غدد دانشگاه تهران می باشد. مطب دکتر دیابت اسدی راد در قالب مرکز تخصصی درمان دیابت و زخم پا از سال 1393 در مرکز شهر تاسیس شده و به ارایه خدمات مشاوره و درمان بیماران دیابتی می پردازد.

پرسنل و کادر درمانی مرکز درمان دیابت

دپارتمان تغذیه (کارشناس تغذیه ): مهرنوش هاشمی پور

دپارتمان زخم دیابتی (کارشناسان مراقبت از زخم استومی، سوختگی و بی اختیاری): محمد ذوالفقاری

روانشناس: دکتر سحر اسمعیلی

مدیر داخلی: ماهرخ دولتی

پذیرش:مهری خاورزاده

اطلاعات بیشتر