برچسب: پلاسما تراپی

خانه / پلاسما تراپی
دی بی دی پلاسما
نوشته

دی بی دی پلاسما

دی بی دی پلاسما چیست؟ دی بی دی پلاسما در نتیجه اختلاف پتانسیل بالا به الکترودی که توسط یک لایه دی الکتریک پوشانده شده است بین سطح دی الکتریک و سطح زیستی مانند پوست ایجاد می‌شود. به دلیل وجود سد دی الکتریک روی الکترود، پلاسمای ایجاد شده در این حالت نیز افزایش دمایی ندارد و...