دکتر فرزام اسدی راد

موسس کلینیک ارمغان

موسس کلینیک درمان دیابت ارمغان کرج

◄ عضویت در انجمن دیابت ایران
◄ پزشک  طرح صد مطب بنیاد امور بیماریهای خاص
◄ نماینده بنیاد امور بیماری های خاص در طرح صد مطب دیابتی بنیاد امور بیماریهای خاص در کرج از سال ۱۳۹۴ تا کنون
◄ پوشش کاری مرکز دیابت بیشتر در محدوده کرج ،غرب تهران و استان های غربی کشور ،تاسیس مطب دیابت ارمغان در سال ۱۳۹۶
◄ سابقه فعالیت در درمانگاههای مختلف در سطح شهر کرج : درمانگاه اسلامی ، درمانگاه کلاک
◄ ۳سال سابقه به عنوان پزشک باشگاه مجموعه ورزشی راه آهن
◄ ۲ سال سابقه در اورژانس شهر راور کرمان به عنوان پیام آور بهداشت