تاثیر بوقناق بر بیماری دیابت: گیاه بوقناق با نام علمی Eryngium گیاه خارداری است با طبع گرم و خشک و بیابانی که از ریشه و میوه آن در طب سنتی استفاده می شود، بوقناق نام آذری این گیاه است و درفارسی به آن بابا خازن می گویند و با توجه به شباهتش به کنگر کنگر بعضی افراد به آن کنگر فرنگی می گویند.

مقالات دانشگاهی درسال۷۵ پس از تحقیقات بسیار بر روی بیماران دیابتی( که تحت دارو درمانی ، رژیم غذایی و فعالیت بدنی قرارداشتند ) نشان داد تاثیر این گیاه برکاهش قندخون می تواند مؤثر باشد؛اما هنوز نمی دانیم این کاهش قند خون روی تمام افراد دیابتی این تاثیر را داراست یانه؟همچنین نمی دانیم یک مقدار مشخص از این گیاه یا عصاره آن در افراد به یک میزان قند خون را پایین می آورد یانه؟
درتحقیقات انجام شده روی بوقناق این طور به نظر می رسد که مصرف آن در کنار دارو درمانی، رژیم غذایی و فعالیت بدنی بر کاهش قند خون موثر می باشد. (به طور کلی مقدار مصرف این گیاه و عرق آن برای هرفرد باتوجه به شرایط کبدی،کلیوی و…متفاوت است که می توانید با متخصص تغذیه خود در مورد میزان مصرفی آن مشورت بگیرید).